აპლიკანტის პორტალი
შექმნილია ონიქს კონსალტინგის მიერ
აღნიშნული კომპიუტერული პროგრამა შექმნილია ამერიკელი ხალხის გულისხმიერი მხარდაჭერით, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მეშვეობით
Alternate Text Alternate Text